Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “እየተሻሻለ በሚገኘው የፀረ ሽብር ህግ በደህንነት መስሪያ ቤት ብቻ በሚቀርብ መረጃ ተጠርጣሪዎችን ለብይን የሚዳርገው አሰራር እንዲቀር መደረጉ ተገለፀ”

እየተሻሻለ በሚገኘው የፀረ ሽብር ህግ በደህንነት መስሪያ ቤት ብቻ በሚቀርብ መረጃ ተጠርጣሪዎችን ለብይን የሚዳርገው አሰራር እንዲቀር መደረጉ ተገለፀ

በደህንነት መስሪያ ቤት ብቻ በሚቀርብ መረጃ ተጠርጣሪዎችን ለብይን የሚዳርገውን አሰራር በሚያስቀር አዋጅ ላይ ውይይት ተካሄደ፡፡ ከዚህ በፊት በስራ ላይ የነበረው የፀረ ሽብር ህግ አዋጅ የሰብዓዊና…