Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “በመንግሥት ውስጥ መንግሥት! በኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚያ! ወይስ በኦሮሚያ ውስጥ ኢትዮጵያ! ሚሊዮን ዘአማኑኤል (ኢት-ኢኮኖሚ)”

በመንግሥት ውስጥ መንግሥት! በኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚያ! ወይስ በኦሮሚያ ውስጥ ኢትዮጵያ! ሚሊዮን ዘአማኑኤል (ኢት-ኢኮኖሚ)

ሌንጮ ለታ፣ ሌንጮ ባቲ፣ ዳውድ ኢብሳ፣ግርማ ብሩ፣አብይ አህመድ፣ አባዱላ ገመዳ፣ ታዬ ደንደአ፣አዲሱ አረጋ የሻሸመኔ፣ የመተከል፣ የወለጋ፣ የሰሜን ሸዋ  የአማራ አራጆች ለፍርድ ይቅረቡ!  እነዚህ አዲሶቹ የኦሮሚያ…

//zuphaims.com/4/4057774