Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Uncategorized”

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአቶ በቃሉ ዘለቀ ይመራ በነበረበት በ2010 አመት ከግንቦት እስከ ነሀሴ ከባንኩ በትንሹ ከ69 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር በላይ ተመዝብሯል

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ስልጣን በያዙ ማግስት የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ካዝና ክፉኛ ተመዝብሮ ባዶ እንደነበር ተናግረው ነበር። አሳቸውም ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ…

እስላማዊ ሕገመንግሥትን ለማስቀረት የወሰነችው ሱዳን የቀደመው የክርስትና ታሪኳን ለማክበር እና በአናሳነት በሚበደሉት ክርስቲያን ሱዳናውያን ላይ ትልቅ ተስፋ አሳድሯል።