“ከኪራይ ቤት ወጥተህ ኪራይ ወደማይከፈልበት የዘላለም ቤትህ ለገባህ የነጻነት ችቧችን”

ግዙፉ የእውነት፣ የሐቅና የታማኝነት ተምሳሌት፤ የተዋጣለት የምሁር ጠበቃ እና የሰብአዊነት ተሟጋች፤ ሁሌም በጭካኔ አገዛዝ አንገቱን... Continue reading “ከኪራይ ቤት ወጥተህ ኪራይ ወደማይከፈልበት የዘላለም ቤትህ ለገባህ የነጻነት ችቧችን”