“ምርጫ ቦርድ ያለ ህግ የተወራራውን የድርጅታችን ማዕከላዊ ፅ/ቤት በአስቸኳይ ያስለቅቅልን!!” አቶ ዳውድ ኢብሳ

ለኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ፅ/ቤት አዲስአበባ ጉዳዩ: የድርጅታችንን ማዕከላዊ ፅ/ቤትን ይመለከታል ድርጅታችን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) ስላማዊውን የትግል መስመር መርጦ አመራሩ ወደ ሀገር ከተመለሰበት ቀን አንስቶ እንደ አንድ የፓለቲካ ድርጅት የሚጠበቅበትን ሁሉ አሟልቶ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመመዝገብ ስላማዊ እና ህጋዊ የፖለቲካ ትግል ሲያካሄድ እንደ ነበረ የሚታወቅ ነው

በአዋጅ 1162/2011 አንቀጽ 76(1) መስረት አንድ በምርጫ ቦርድ የተመዘገበብሔራዊ የፖለቲካ ፖርቲ በመላው ሀገርቱ ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶችን ከፍቶ በስላም እና በነፃነትየመንቀሳቀስ መብት ያለው መሆኑን እና ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም በማቋቋሚያ አዋጅ 1133/2011 አንቀጽ 7(3 እና 9) መስረት የፖለቲካ ፓርቲ መመዝገብ በህጉ መስረት መከታተልና መቆጣጠር እንዲሁም በየጊዜው ለሚካሄደው ምርጫ ላይ ፓርቲዎች በነፃነት እና ፍትሃዊነት የሚሳተፉበትን ሁኔታን የማመቻቸትና የማረጋገጥ ሀላፊነት እንዳለበት በግልፅ ተደንግገዋል

በተጨማሪም በአዋጅ 1133/2011 አንቀጽ 7(9) መስረት ምርጫ ቦርድም ከፖለቲካ ፖርቲዎች የሚቀርቡለትን አቤቱታዎች መርምሮ አስቸኳይ መፍትሔ/ ውሳኔ መስጠት እንደሚኖርበት ተቀምጧል

ሆኖም ግን በድርጅታችን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ላይ በተለያዩ ጊዜያት ከላይ የተጠቀስውን የፖለቲካ ፖርቲዎችን መሠረታዊ መብት በጣስ ሁኔታ በመንግሥት የፀጥታ ሀይሎች የሚደርሱትን መጠነ ስፊ የህግ ጥስቶች በተመለከተ በርካታ አቤቱታዎችን ስናቀርብ የነበረ ቢሆንም እስከ ዛሬ ድረስ የተስጠን መፍትሔ አልነበረም

ከእነዚህም አቤቱታዎች መካከል እንደ አጠቃላይ የቅርንጫፍ ፅ/ቤቶችን ከሐምሌ 25 ቀን 2012 ዓም ጀምሮ በአዲስ አበባ ፖሊስ ቁጥጥር ሥር መዋልን የተመለከተው አቤቱታ አንዱ እንደነበረም ይታወሳል፡፡ ማዕከላዊ ፅ/ቤታችን በህገ ወጥ ሁኔታ በፖሊስ ከተያዘበት እና የድርጅቱን ሊቀመንበር ጨምሮ አብዛኛው የድርጅቱ የስራ ሀላፊዎች በፖሊስ ኃይል ከፅ/ቤቱ ከወጡበት ጀምሮ ወደ ድርጅታችን ዋና ፅ/ቤት ቅጥር ግቢ እንዳንገባ ግቢውን እንድጠብቁት በቋምነት በተመደቡት የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የፖሊስ አባላት ስለተከለከልን በፓርቲያችን ዕለታዊ ድርጅታዊ ሥራዎች ላይ ከባድ ተዕፅኖ አሳድሮብናል በነፃነት የመንቀሳቅስና በየቦታው ቢሮ ከፍተን ህዝባችንን የማደራጀት ለምርጫ ተወዳዳሪ እጩዎችን የመመልመል ስራዎች ን አደናቅፎብናል

ይህም የፖለቲካ ፖርቲዎችን የመንቀሳቀስ መብት እና ነፃነት የሚጋፉ ህገወጥ ተግባር ብቻ ሳይሆን የመድበለ ፖርቲ ዴሞክራሲ የግንባታ ሂደትን የሚያደናቅፍ እና የፖለቲካ ምህዳርን የሚያጠብ በጣም አደገኛ ፀረ ዴሞክራሲያዊ መንግስታዊ ወንጀል ሆኖ አግኝተነዋል

ይህም ድርጊት ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ በተቃረበበት ወቅት ላይ መፈፀሙ ደግሞ ድርጅታችንን በዚህ ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንዳይሳተፍ ለማደናቀፍ ብሎም ከስላማዊ የፖለቲካ ፉክክር ውጭ ለማድርግ በገዥው ፓርቲ ሆን ተብሎ ታቅዶበት እየተስራ ያለው ህገወጥ ተግባር መሆኑ እየታወቀ እና እኛም በተደጋጋሚ አቤቱታ እያቀረብን ቦርዱ ላላለፉት አምስት ወራት ለዚህ አቤቱታችን ምንም መፍትሄ አለመስጠቱ አሳዝኖናል: የቦርድንም ገለልተኝነት እና የማስፈፀም አቅም እንድንጠራጠር አስገድዶናል

በዚህ ላይ ለስድስተኛ ሀገራዊ አጠቃላይ ምርጫ የጊዜ ስሌዳ ወጥቶ ድምፅ መስጫ ቀን አራት ወራት ብቻ በቀሩበት ወቅት የዕጩ ምዝገባና የምርጫ ቅስቀሳ ሊጀምር አንድ ወር ብቻ በቀረበት ሁኔታ እና ከሶስት ሣምንታት ባነስ ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ አድርገን በህገ ደንባችን ላይ የተስጡትን መስተካከያዎች አካተን ህገደንቡን ማሻሻል በሚጠብቅበት ስዓት ላይ ዋና ፅ/ቤታችን ያለአንዳች የፍርድ ቤት ማዘዣ እና ህገወጥ በሆነ አካል ጋባዥነት በፖሊስ ቁጥጥር ሥር መዋል ሁኔታውን ተራ የህግ ጥስት ብቻ ሳይሆን የድርጅቱን ህልውና የሚፈታተን ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ ይህንንም ህገወጥ ተግባር የማረሙ እና ለፖለቲካ ፖርቲዎች ነፃ እንቅስቃሴ ምቹ ከባቢን የማመቻቹቱ ተግባር በዋናነት የምርጫ ቦርድ ሀላፈነት ሆኖ ሳለ ቦርዱ ከዚህ ረገድ ለድርጅታችን አቤቱታ ምንም ዓይነት የመፍትሄ እርምጃ ሲወስድ አላየንም

በመሆኑም በሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያለህግ የተወራራውን የድርጅታችን ማዕከላዊ ፅ/ቤት በአስቸኳይ እንዲያስለቅቅልን እና በነፃ የመንቀሳቀስ መብታችንን እንዲያረጋግጥልን በአፅንኦት እየጠየቅን የዋና ፅ/ቤታችን ሁኔታ መፍትሔ ሳያገኝ እና በሀገርቱ ውስጥ የትም ቦታ ፅ /ቤት እንዳይኖረን በተደረገበት ሁኔታ ጠቅላላ ጉባኤ ማድርግም ሆነ የምርጫ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት አዳጋች ሁኔታዎችን ከፊታችን ላይ ሆንተብለው እየተጋለጠብን መሆኑ ታውቆ በዚህም ምክንያት ድርችታችን ላይ ለሚደርስው ማንኛውም ተፅዕኖና መገፋት ሀላፊነቱን የሚወስዱት ፅ/ቤቶቻችንን በየቦታው በፀጥታ ሀይሎች አጉሮ በነፃ የመንቀሳቀስ መብታችን የነፈገው መንግስት እና ይህንን ሁኔታ በወቅቱ እንዲታረም መፍትሄ መስጠት ያልቻለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መሆኑን ከወድሁ ለማስገንዘብ እንወዳለን
ድል ለስፊው ህዝብ! ዳውድ ኢብሳ አያና የኦነግ ሊቀመንበር

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *