Press "Enter" to skip to content

ከአንድ አመት በኋላ ከቡራዩ ጥቃት ጋር ተያይዞ 22 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ፖሊስ “የሸኔ ሽፍታ” ሲል ጠርቷቸዋል

ከቡራዩ ጥቃት ጋር ተያይዞ 22 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በቡራዩ ጥቃት ጋር ተያይዞ የሸኔ ሽፍታ አባላትና ሌሎች ከእነሱ ጋር ትስስር ያላቸው 22 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል፡፡

ተጠርጣሪዎቹ ማንነታቸውን ከሚገልጹ መረጃዎች ጋር እንደተያዙ ከኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡

ከቡራዩ ጥቃት ጋር ተያይዞ 22 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በቡራዩ ጥቃት ጋር ተያይዞ የሸኔ ሽፍታ አባላትና ሌሎች ከእነሱ ጋር ትስስር ያላቸው 22 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል፡፡

ተጠርጣሪዎቹ ማንነታቸውን ከሚገልጹ መረጃዎች ጋር እንደተያዙ ከኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡

ምንጭ ኢቲቪ

 

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *