Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “መተከል ዞን በማዘዣ ትዛዝ ሥር እንዲተዳደር ተወሰነ።”

መተከል ዞን በማዘዣ ትዛዝ ሥር እንዲተዳደር ተወሰነ።

መተከል ዞን በማዘዣ ትዛዝ ሥር እንዲተዳደር ተወሰነ። በመተከል ዞን የደረሱ ጥቃቶችን አስመልክቶ ከአማራና ቤንሻንጉል ክልሎች መሪዎች ጋር መወያየታቸውን ጠ/ሚኒስት ዐቢይ አህመድ አስታውቀዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል…