Press "Enter" to skip to content

Yeahun Zena

የፕሬዚዳንቱ እብሪት የተሞላበት ንግግር የአማርኛ ትርጉም

ይኸው ለዚህ በቃን የተከበርከው የኦሮሞ ሕዝብ፣ የተከበራችሁ የገዳ አባቶች፣ የሲቄ እናቶች ፣ ቄሮ እና ቀሬ ፣ የህዝባችን ጋሻወች፣ እንኳን ድል አደረግን ፣ እንኳንም እዚህ ደረስን…

ባለፉት 28 ዓመታት አጋር ድርጅቶች ያልተሳተፉበትን ሀገራዊ ውሳኔ እንዲተገብሩ ሲገደዱ ቆይተዋል – የጋምቤላ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ