Press "Enter" to skip to content

Posts published in “ፖለቲካ”

ሕወሓት ሀገርን የመዝረፍ፣ ሕዝብን የመከፋፈልና ማንነትን መሠረት ያደረገ ጥቃት መፈጸም የጀመረችው ገና በጠዋቱ ነው – ብ/ጀኔራል ተፈራ ማሞ

የቀድሞው የሰሜን ዕዝ ምክትል አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀኔራል ተፈራ ማሞ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከአብመድ ጋር ባደረጉት ቆይታ ሕወሓት ሀገርን የማፍረስ ዓላማ ይዞ የተመሠረተ ድርጅት…

ይህን ሁሉ የሰብጻዊ መብት ጥሰት ይፈጽም ለነበረ አካል አሜሪካ ለምንድን ነበር የምትደግፈው ተብለው የተጠየቁት አምባሳደሩ፤ “ ስትራቴጂካዊ ፍላጎታችንን ለማሟላት ስንል ይህን ታግሰናል” የሚል ምላሽ ሰጥተዋል።