Press "Enter" to skip to content

Posts published in “መንግስትና አስተዳደር”

ግልጽ ደብዳቤ ለአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ

ግልጽ ደብዳቤ ለአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ። ዕውን የኮሮና ቫይረስን ለመመከት የሚያስችል አደረጃጀትና ብቃት አለን? ተቋርቋሪ የጤና ዘርፍ ሙያተኞች። ጉዳዩ የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ አመራርና አደረጃጀት…

“መፍትሄ የሚገኘው ወንጀለኛን በመቅጣት ብቻ ሳይሆን፣ ህግና ደንብን በማስተማር ጭምር ነው” ወ/ሮ ማዓዛ አሸናፊ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት