Press "Enter" to skip to content

Posts published in “የጤና መረጃ”

ባህላዊ ሕክምና፣ ኮሮና ቫይረስ እና የእጸዋት መድኃኒት ዶ/ር መስፍን ታደሰ (የእጸዋት ተመራማሪ)

ሚያዝያ ፫ ቀን ፳፻፲፪ ዓ.ም (April 11, 2020) አንድ ኢትዮጵያዊ ጓደኛዬ ስልክ ደወለልኝና ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ቆይ እስቲ ሌሎች ሰዎችም አሉ አለኝና ስልኩን ክፍት ተወው።…